แม้กระทั่งระเบียงที่มีพื้นที่เล็ก ๆ สามารถเปลี่ยนเป็นห้องเพิ่มเติมและมีประโยชน์ น่าสนใจ ความคิดสำหรับ loggias หรือชุดระเบียงให้ดูที่บางส่วนของพวกเขา ความคิดในการออกแบบระเบียงและ loggias: พื้นที่สันทนาการ ความแตกต่างหลัก การออกแบบระเบียงและ loggias จากห้องอื่นmap