שילוב חריג של מכשירי תאורה בדירה מאפשר להדגיש את החלקים הנפרדים שלה, לשנות את
map