Необичайната комбинация от осветителни приспособления в едно жилище позволява да се подчертаят отделните части,map