Uvanlig kombinasjon av belysningsapparater i en bolig gjør det mulig å understreke sine egne
map