כיום הרבה אלמנטים שונים בעיצוב הומצאו בפנים. פתרונות עיצוב מעולה יעזור ליצור את הסוג
map