הגינון המודרני של הדיור ואת סגנונו ניתן לשלב בקלות, באמצעות טחב יפה בפנים. צמחי
במהלך העיצוב של החלל, פרחים בפנים הדירה לעזור לפתור בעיות חשובות. בעזרתם, קל להדגיש
map